Naziv projekta: Oblikovanje in uvajanje elementov design managementa za produkt BIOCAP

Namen projekta je uvajanje procesa design management v procese podjetja ter aplikacija procesa za
razvoj novega produkta – biorazgradljivo enkapsulirana dišava za kozmetične proizvode in detergente.
Proces bo integriran v poslovanje projekta in bo ostal kot eden izmed ključnih procesov inoviranja tudi
po njegovem zaključku.

Višina sofinanciranja: 30.000,00 EUR

Trajanje projekta: September 2021 – december 2022

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu “Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij
– CzK”.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
(www.eu-skladi.si).