Enkapsuliranje aktivnih učinkovin v biorazgradljive mikrokapsule brez mikroplastike

Namen projekta BioµCaps je razvoj inovativnih biorazgradljivih mikrokapsul s podaljšanim sproščanjem vgrajenih aktivnih učinkovin, ki bodo imele anti-ageing učinek ter njihovo vmešavanje v končni kozmetični pripravek. Naš produkt združuje prednosti trenutno dostopnih kozmetičnih pripravkov z anti-age aktivnimi učinkovinami ter izniči njihove slabosti kratkotrajnega delovanja z inovativnim pristopom vgradnje učinkovin v mikrokapsule. Inkapsulirane učinkovine so zaščitene […]

Oblikovanje in uvajanje elementov design managementa za produkt BIOCAP

Naziv projekta: Oblikovanje in uvajanje elementov design managementa za produkt BIOCAP Namen projekta je uvajanje procesa design management v procese podjetja ter aplikacija procesa zarazvoj novega produkta – biorazgradljivo enkapsulirana dišava za kozmetične proizvode in detergente.Proces bo integriran v poslovanje projekta in bo ostal kot eden izmed ključnih procesov inoviranja tudipo njegovem zaključku. Višina sofinanciranja: […]

ISO 9001:2015

The Management System of our organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards ISO 9001:2015 .

Projekt Razvoj mikroinkapsuliranega insekticida za uporabo v premazih

V okviru javnega razpisa Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij smo bili izbrani za sofinanciranje projekta Razvoj mikroinkapsuliranega insekticida za uporabo v premazih.

BIOCAP – BIODEGRADABLE ENCAPSULATED FRAGRANCES FOR COSMETIC PRODUCTS AND DETERGENTS

The objective of this project is to develop innovative biodegradable encapsulated fragrances, which would be applied to various cosmetic products and detergents instead of the conventional encapsulated fragrances that are not biodegradable in the natural environment.